Mitä ratkaisukeskeinen valmennus on?

Valmennus perustuu kognitiiviseen käyttäytymisteoriaan, positiiviseen psykologiaan sekä ratkaisukeskeisyyteen.

Life Coachingin historia ulottuu Yhdysvaltoihin, jossa urheiluvalmennuksesta käytettäviä työkaluja ryhdyttiin hyödyntämään ihmisten henkilökohtaisessa elämässä. Näin siis syntyi life coaching eli elämäntaidonvalmennus, joka 2000-luvun alussa rantautui myös Suomeen.

Valmennuksella voi olla terapeuttinen vaikutus.

Tulet valmennukseen, kun haluat elämäsi kuntoon tai haluat toteuttaa unelmiasi. Yrityksen ja työyhteisön osalta se voi tarkoittaa sitä, että on olemassa työporukan keskinäisiä haasteita, yrityksen toiveita paremmasta työmotivaatiosta, toiveita paremmasta kassavirrasta tai muuta, johon perinteiset myyntikoulutukset eivät tuota tulosta.
Olennaista valmennuksessa on se, että sinulla itselläsi tai yritykselläsi on tahtoa ja voimia kulkea eteenpäin kohti tavoitteitasi.

Valmennuksen aikana useat saavat oivalluksia omasta elämästään, työminästä ja toimintatavoistaan. Oivallukset tuottavat tarvittavia muutoksia ihmisessä ja myös aikaansaavat muutoksia. Oivallukset voivat olla pieniä tai suuria ja vaativat joskus aikaa muuttuakseen käytäntöön.
Valmennusta voi hyödyntää jokaisen henkilökohtaisessa elämässä, mutta sitä voi hyödyntää urheilussa tai yritysmaailmaan liittyvissä asioissa.

Valmennuksesta saatavia hyötyjä mm:

 • Itsetuntemus ja itseluottamus paranee
 • Itsensä arvostaminen kasvaa
 • Arvomaailma kirkastuu
 • Sisäinen johtajuus kasvaa
 • Tavoitteet kirkastuvat
 • Toimintamallit selkiytyvät
 • Menestystekijät kirkastuvat
 • Vaikutusmahdollisuudet selkiytyvät
 • Tunnetaidot paranevat
 • Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy
 • Oman elämän johtajuus paranee
 • Onnellisuus lisääntyy
 • Elämän merkityksellisyys kasvaa

Ja paljon lisää.

Voit soittaa, laittaa viestiä tai sähköpostia, jos olet kiinnostunut valmennuksesta itsellesi, kaveriporukallesi, yrityksellesi tai työyhteisöllesi.
Yhteydenotto ei velvoita vielä sinua mihinkään vaan on ensimmäinen kohtaamisemme, jossa voit tehdä päätöksen haluatko edetä valmennukseen saakka.

Elämäntapamuutosasiakkaanani pääset myös valmennuksen oivalluttaviin hetkiin, joka tukee mielen ja kehon muutosta uuden polun alkaessa.